kwi 222008
 

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. W wielu miejscach odbywają się festyny i ekologiczne kampanie informacyjne. Ten dzień stał się inspiracją dla wielu nauczycieli do przeprowadzenia ze swoimi uczniami lekcji na temat ekologii.

Ciekawą akcję zorganizowano w miejscowości Cisek. Akcja pod hasłem „Zamiast śmiecić-bądź artystą”
polegała na wykonywaniu rzeźb ze śmieci. Ten artystyczny pomysł wydaje się szczególnie ciekawy. Aby uświadomić sobie ilość „produkowanych” przez siebie śmieci można na przykład zbierać nakrętki od napojów. Nakrętka – niby taki drobiazg – a jednak, z początku mała kolekcja, po kilku miesiąch z pewnością bardzo się rozrośnie. Na małą skalę przeżyjesz problemy związane ze składowaniem tych odpadów. Warto przeprowadzić na sobie taki mały eksperyment. :-)